turbomiks#2

Turbomiks #2 czyli „paka zarąbistych empetrójek” od Róbmy Dobrze.

Projekt okładki dołączonej, wraz z pracami kilku innych autorów, do niniejszej składanki.

 

Projekt z roku 2016.