Cykl materiałów dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Materiały promocyjne dla wystaw oraz spotkań organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Logo zastane. W projektach wykorzystane są prace prezentowane na wystawach.

 

Projekty z lat 2019–2020