„Rozdzielczość” – cykl grafik

„Rozdzielczość” to cykl sześciu grafik wykonanych techniką odprysku (druk wklęsły). Kompozycje są abstrakcyjne i organiczne w swoim charakterze. Są miękkie i lejące się, ale zbudowane wyłącznie z kwadratów, przywodząc na myśl mozaikę, tkaninę lub nawet pixel art. Właśnie takie struktury były jedną z dwóch inspiracji do stworzenia „Rozdzielczości”. Drugą, równie ważną, była sama natura: z atomów i cząsteczek składają się przeróżne substancje, również żywe komórki, które z kolei budują złożone organizmy.

„Rozdzielczość” to artystyczna wypowiedź, a zarazem eksperyment przeprowadzony w ramach realizacji pracy dyplomowej z grafiki na gdańskiej ASP. To próba sprawdzenia jak dalece mogę posunąć się w uwidocznieniu kwadratowych elementów nie tracąc przy tym organicznej płynności obrazów. Chcę dać odbiorcy przyjemności obcowania z regularną strukturą, nie skazując go na nudę schematyczności. Chcę pokazać kompozycje pełne spontaniczności, nieregularności i życia, chociaż przewidywalne pod względem struktury. Paradoksalność tego opisu jest tylko pozorna i mam nadzieję, że udało mi się to pokazać.

Grafiki powstały równolegle do pracy teoretycznej pt. „Rozdzielczość obrazu – ograniczenie czy atut?”.

Wymiary matryc: 62 x 92 cm.

 

Prace z 2015 roku.