Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze nr 2 – „Nowa Perspektywa”

Całościowe opracowanie Gdańskich Zeszytów Kulturoznawczych: projekt layoutu, skład, łamanie tekstu i okładka.

 

Projekt z 2016 roku.